Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

emel Alan

Adı-Soyadı/Unvanı

İletişim/Dahili

E-Posta

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Kürşat Bora ÇARMAN

239 29 79/5011

kbora@ogu.edu.tr

Sağlık Bilimleri

Prof. Dr. Melek Kezban GÜRBÜZ

239 29 79/3800

melekkezban@ogu.edu.tr

Sağlık Bilimleri

Doç. Dr. Hülya ANIL

239 29 79/5205

hulya.anil@ogu.edu.tr

Mühendislik

Prof. Dr. İlker Bekir TOPÇU

239 37 50/3217

ilkerbt@ogu.edu.tr

Fen-Matematik

Prof. Dr. Onur KOYUNCU

239 37 50/2132

okoyuncu@ogu.edu.tr

Eğitim Bilimleri

Prof. Dr. Aytaç KURTULUŞ

239 37 50/1611

agunaydi@ogu.edu.tr

Filoloji/İnsan ve Toplum Bilimleri

Prof. Dr. Erdoğan BOZ

239 37 50/2350

erdoganboz@ogu.edu.tr

Sanat ve Tasarım

Prof. Dr. Şirin ŞENGEL

239 39 72/4346

sirinbenugur@ogu.edu.tr

İlahiyat

Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER

239 37 50/6052

atuzer@ogu.edu.tr

Sosyal-Beşeri-İdari

Doç. Dr. Oytun MEÇİK

239 37 50/1120-5025

oytunm@ogu.edu.tr

Ziraat-Orman

Prof. Dr. Muhammet İrfan AKSU

324 29 91/4880

mirfan.aksu@ogu.edu.tr

Sağlık Bilimleri (Diğer)

Doç.Dr.Nesrin SARUHAN

239 37 50/1407-4446-4407

nsaruhan@ogu.edu.tr

Mimarlık

Prof. Dr. Hakan ANAY

239 37 50/4323

hanay@ogu.edu.tr

Hukuk

Doç.Dr. Bahar ÖCAL APAYDIN

239 37 50/

bahar.ocalapaydin@ogu.edu.tr